بـایـگـانـی صـدا
فروردین  1389
خرداد  1389
تیـر  1389
مـهـر  1389
آبـان  1389
آذر  1389
دی  1389
بهمن  1389
اسفند  1389

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

           رویه نخست

 

 

 

 

 

 

فروردین ماه سال 1389

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

1 - فروردین - 1389
سخن در باره ی نوروز و پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه ایران
8 - فروردین - 1389
بهرام پورگُشنَسب
15 - فروردین - 1389
ادامه بهرام پورگُشنَسب (حرکت سپاه ایران به طرف تیسفون)
22 - فروردین - 1389
پایان زندگی بهرام پور گشنسب و هفت خوان رستم
29 - فروردین - 1389
بررسی واژه ها و ادامه هفت خوان رستم