بـایـگـانـی صـدا
فروردین  1390
خرداد  1390
تیـر  1390

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

رویه نخستین سامانه

رویه نخست

فروردین ماه سال 1390

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

بخش :  1   -    2
7 - فروردین - 1390
داستـــان ایــران
بخش :  1   -    2
14 - فروردین - 1390
آغـاز پادشاهی گشـتاسب
بخش :  1   -    2
21 - فروردین - 1390
رستـــم و اسفندیــــار
بخش :  1   -    2
28 - فروردین - 1390
رستـــم و اسفندیــــار