بـایـگـانـی صـدا
اردیبهشت  1389
خرداد  1389
تیـر  1389
مـهـر  1389
آبـان  1389
آذر  1389
دی  1389
بهمن  1389
اسفند  1389

اردیبهشت ماه سال 1389

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

5 - اردیبهشت - 1390
رمز گشایی اکوان دیو و تاریخ واژه ی دین
12 - اردیبهشت - 1390
رمز گشایی شاهنامه و ضحاک و مارهای بر دوش او
بخش :  1   -    2
19 - اردیبهشت - 1390
قیام بزرگ کاوه اهنگر
26 - اردیبهشت - 1390
ادامه رمز گشایی شاهنامه و داستان طهمورث

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

           رویه نخست