بـایـگـانـی صـدا
خرداد  1389
تیـر  1389
مـهـر  1389
آبـان  1389
آذر  1389
دی  1389
بهمن  1389
اسفند  1389

خرداد ماه سال 1389

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

بخش :  1   -    2
2 - خرداد - 1389
داستان طهمورث
9 - خرداد - 1389
دوران بعد از طهمورث
16 - خرداد - 1389
ایرج و فریدون
23 - خرداد - 1389
دنباله داستان ایرج و کین خواهی منوچهر
30 - خرداد - 1389
ادامه پسران فریدون (سلم، تور، ایرج ) و کین خواهی

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

           رویه نخست