بـایـگـانـی صـدا
خرداد  1389
تیـر  1389
مـهـر  1389
آبـان  1389
آذر  1389
دی  1389
بهمن  1389
اسفند  1389

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

           رویه نخست

دی ماه سال 1389

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

بخش :  1   -    2
5  دی  1389
پادشاهی کیخسرو
بخش :  1   -    2
12  دی  1389
دوران پادشاهی کیخسرو
بخش :  1   -    2
19  دی  1389
شاهنامه شناسی
بخش :  1   -    2
26  دی  1389
"         "