بـایـگـانـی صـدا
بهمن  1389
اسفند  1389

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

 

 

           رویه نخست

بهمن ماه سال 1388

دانلود

زمان پخش

عنوان برنامه

بخش :  1   -    2
4-بهمن-1388
آشنایی با استاد جنیدی-ویرایش شاهنامه
1
11-بهمن-1388
علل پیدایش شاهنامه و انگیزه های فردوسی از سرودن شاهنامه
1
18-بهمن-1388
مختصری در مورد بزرگمهر و بررسی واژه ها در شاهنامه
25-بهمن-1388
پهلوانان شاهنامه