بـایـگـانـی فایلهای گفتاری

سال 1389
سال 1390
سال 1388

 

      ایران لایسنس(وابسته به گروه داناک رایمند)       بنیاد نیشابور         : پیوندها

 

گفتارهای استاد فریدون جنیدی در رادیو فرهنگ

                       

          بایگانی فایلهای گفتاری برنامه "پنجره های رو به مهتاب"

 

 

 

طرح و قالب جدید رویه ها

 

 

 

     رویه نخست